Halk Sağlığı Birimi

 


İLK KEZ İTHAL EDİLECEK OLAN HAYVANSAL GIDA VE KEDİ KÖPEK MAMALARI İÇİN İTHALATÇI FİRMA TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BELGE/BİLGİLER

1.Etiket ve Ambalaj Örneği: Müracaat anında, ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

2.Üretici firmanın üretim izin belgeleri: İlgili ülkenin resmi makamı tarafından onaylanmış olmalı ve orjinalleri müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

3.Üretici firmanın kayıt ve onay belgesi: İlgili ülkenin resmi makamı tarafından onaylanmış olmalı ve orjinalleri müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

4.Mikrobiyolojik analiz raporu: Müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulması gereken mikrobiyolojik analiz raporu aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

    a)Analiz, bağımsız ve akredite bir laboratuvar tarafından yapılmış olmalıdır.

    b) Analiz parametreleri AB ve TC mevzuatında belirtildiği gibi olmalıdır.

    c) Mikrobiyolojik analiz raporu TAZE SU ÜRÜNLERİ için gerekli değildir.

5.Ağır metal analiz raporu: Müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulması gereken bu rapor aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

    a)Ağır metal analiz raporu, Daire tarafından farklı bir ürün için talep edilmediği taktirde sadece su ürünleri için gereklidir.

    b)Ağır metal analizi, bağımsız ve akredite bir laboratuvar tarafından yapılmalıdır.

    c)Ağır metal analiz parametreleri AB mevzuatında belirtildiği gibi olmalıdır.

6.Resmi Veteriner Sağlık sertifikası: Bu belgede ürünün, OIE listesindeki hastalıklardan ari bölgelerdeki hayvanlardan elde edildiği belirtilmelidir ve orjinali müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

7.İşlenmiş ürün belgesi: İşlenmiş ürünler için üretici firma tarafından düzenlenir ve ürüne uygulanan işlemlerin üretim teknolojisini belirtir. Müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulması gereken bu belgede, özellikle uygulanan ısıl işlemin sıcaklık derecesi ve süresi belirtilmelidir.

8.İlk kez ithal edilecek hayvansal gıda ve kedi-köpek mamaları için müracaat/inceleme formu: Veteriner Dairesi’nden temin edilecek olan bu belge eksiksiz olarak doldurularak müracaat anında Daire’ye sunulmalıdır.

9.Veteriner Dairesi tarafından talep edilmesi durumunda diğer belge, bilgi veya numuneler de teslim edilmelidir.

Not: Tüm belgeler ile etiket bilgileri Türkçe ve/veya İngilizce olmalıdır 


TAZE VEYA DODURULMUŞ SIĞIR ETİ İTHALAT KOŞULLARI

Bakanlar Kurulu’nun TE(K-I)859-2018 sayılı ve 25.7.2018 tarihli kararı çerçevesinde ithal edilecek taze veya dondurulmuş veya taze etlerin;

  • Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Yeni Zelanda veya Avustralya menşeli olması,
  • Sadece 12 aydan küçük sığırlardan elde edilecek bonfile(tenderloin), kontrfile(striploin), ve antrikot(cube roll/ribeye) olması,
  • İthalatın, OIE tarafından listelenen bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari ülke/bölgelerden yapılması,
  • Etlerin; BSE’den ari bölgelerden gelen hayvanlardan elde edildiğinin, Veteriner Sağlık Sertifikası’nın Sağlık Beyanı/ Health Attestation bölümünde açıkça belirtilmesi,
  • İthalatın: AB’den yapılması durumunda, karkas ve/veya taze etlerin AB pazarında serbest dolaşımında herhangi bir kısıt bulunmaması; TC’den yapılması durumunda da Türkiye iç pazarında satış ve tüketiminde herhangi bir sınırlama olmaması; Yeni Zelanda veya Avustralya’dan yapılması durumunda söz konusu etlerin AB pazarına giriş yapmaya uygun olması gereklidir.

İLK KEZ İTHAL EDİLECEK OLAN TAZE VEYA DONDURULMUŞ SIĞIR ETLERİ İÇİN İTHALATÇI FİRMA TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BELGE/BİLGİLER

1.Etiket ve Ambalaj Örneği: Müracaat anında, ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

2.Üretici firmanın üretim izin belgeleri: İlgili ülkenin resmi makamı tarafından onaylanmış olmalı ve orijinalleri müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

3.Üretici firmanın kayıt ve onay belgesi: İlgili ülkenin resmi makamı tarafından onaylanmış olmalı ve orijinalleri müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

4.Mikrobiyolojik analiz raporu: Müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulması gereken mikrobiyolojik analiz raporu aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

    a) Analiz, bağımsız ve akredite bir laboratuvar tarafından yapılmış olmalıdır.

    b) Analiz parametreleri AB ve TC mevzuatında belirtildiği gibi olmalıdır (Salmonella spp., Escherichia coli O157).

5.Resmi Veteriner Sağlık sertifikası: Bu belgede etlerin elde edildiği hayvanların, OIE listesindeki hastalıklardan ari bölgelerden geldiği belirtilmelidir ve orijinali müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

6.İlk kez ithal edilecek hayvansal gıda ve kedi-köpek mamaları için müracaat/inceleme formu: Veteriner Dairesi’nden temin edilecek olan bu belge eksiksiz olarak doldurularak müracaat anında Daire’ye sunulmalıdır.

7.Veteriner Dairesi tarafından talep edilmesi durumunda diğer belge, bilgi veya numuneler de teslim edilmelidir.


İLK KEZ İTHAL EDİLECEK OLAN KANATLI ETLERİ İÇİN İTHALATÇI FİRMA TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BELGE/BİLGİLER

1.Etiket ve Ambalaj Örneği: Müracaat anında, ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

2.Üretici firmanın üretim izin belgeleri: İlgili ülkenin resmi makamı tarafından onaylanmış olmalı ve orijinalleri müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

3.Üretici firmanın kayıt ve onay belgesi: İlgili ülkenin resmi makamı tarafından onaylanmış olmalı ve orijinalleri müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

4.Mikrobiyolojik analiz raporu: Müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulması gereken mikrobiyolojik analiz raporu aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

    a)Analiz, bağımsız ve akredite bir laboratuvar tarafından yapılmış olmalıdır.

    b) Analiz parametreleri AB ve TC mevzuatında belirtildiği gibi olmalıdır(Salmonella spp.).

5. Resmi Veteriner Sağlık sertifikası: Bu belgede ürünün, OIE listesindeki hastalıklardan ari bölgelerdeki hayvanlardan elde edildiği belirtilmelidir ve orijinali müracaat anında ithalatçı firma tarafından Daire’ye sunulmalıdır.

6. İlk kez ithal edilecek hayvansal gıda ve kedi-köpek mamaları için müracaat/inceleme formu: Veteriner Dairesi’nden temin edilecek olan bu belge eksiksiz olarak doldurularak müracaat anında Daire’ye sunulmalıdır.

7. Veteriner Dairesi tarafından talep edilmesi durumunda diğer belge, bilgi veya numuneler de teslim edilmelidir.

Not: Tüm belgeler ile etiket bilgileri Türkçe ve/veya İngilizce olmalıdır.


KKTC’ye Girişi Yasak Olan Hayvansal Ürünler

  • Hellim
  • İçme sütü (UHT veya pastörize, sade olanlar)(organik içme sütleri ve çocuk devam sütleri, katkılı olan diğer sütler girebilir)
  • Sofralık yumurta
  • Kakaolu ve çilek aromalı UHT içme sütleri (gerçek meyve püreli veya çikolatalı olanlar girebilir)
  • Sade yoğurt (meyveli, probiyotik veya özellikli olanlar giriş yapabilir)

Bu ürünlerden hellim hariç herhangi bir grup, franchise işletmeler ve restoranlar tarafından ithalattan önce başvuru yapılıp onay alınması koşulu ile getirilebilir.

Askeri ihaleler, teknik şartnamelerinde belirtilen kurallara tabidir. 

HAYVANSAL GIDA VE EVCİL HAYVAN YİYECEĞİ İTHALAT ÖN İZİN TALİMATI

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top