Tüzükler

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü

Hayvan Hastalıklarının Bildirimi Tüzüğü

Büyükbaş Brusellozunun Kontrolü ve Eradikasyonu Kurallarına İlişkin Tüzük

Sığır Tüberkülozu Tüzüğü

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük

Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydına ilişkin Fiyat Tüzüğü

Köpek Kayıt Tüzüğü

Başıboş Köpekler ve Tehlikeli Köpekler Tüzüğü

Besin Maddeleri Tüzüğü

Besin Katkı Maddeleri Tüzüğü

Bazı Hayvansal Ürünlerin Güney Kıbrıs'tan İthalinin Yasaklanması Tüzüğü

Gıda ve Yem Hızlı Uyarı Sistemi Tüzüğü

İthalatı ve İhracatı Düzenleme ve Denetim Tüzüğü

İthalatı ve İhracatı Düzenleme ve Denetim Tüzüğü altındaki "İzine Tabi Mallar Listesi"

Evcil Hayvanların Ticari Olmayan Hareketine İlişkin (Değişiklik) Tüzüğü

Kanatlı Kümes Hayvancılığı Sektöründe Önemli Hastalıkların Kontrolü Tüzüğü

Şap Hastalığının Kontrolü İçin Uyulması Gereken Kurallar Tüzüğü

Hayvansal Yan Ürünler Tüzüğü

Özel Veteriner Hekimlerin Yetkilendirilmesi Tüzüğü

Hayvansal Gıda İşletmeleri İçin Genel Hijyen Kuralları Tüzüğü (Sayı: 199)

Hayvansal Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Kuralları Tüzüğü (Sayı: 200)

Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması Ve Kaydına İlişkin Fiyat Tüzüğü
Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması Ve Kaydına İlişkin Fiyat Tüzüğü
Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması Ve Kaydına İlişkin Fiyat Tüz
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top