Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları;

Çalışmalarını Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, mümkün olan en kısa sürede ve yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç/dış baskı ve etkilerden uzak, yeterlilik, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı OLARAK  sürdürmektedir.

MTAL Hizmetlerini  hayvan sağlığı ve gıda laboratuvarında aşağıdaki birimlerle hizmet sunmaktadır.

 

Hayvan Sağlığı Laboratuvarı

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı

Bakteriyoloji

Mikrobiyolojik Analiz

Viroloji

Kalıntı ve Kimyasal Analiz

Patoloji

 

Seroloji

 

Moleküler Teşhis

 

 

 

 

 

 

Yönetim Beyanı

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları, Kalite Yönetim Sistemi’ni TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standart şartlarına uygun olarak, müşteri, yasal, belgelendirme kuruluşları ve kurum kültüründen kaynaklanan ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kurmuştur. 

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesi için yeterli teknik ve idari kadroya sahip olup, Veteriner Dairesi Müdürlüğü Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları personelinin tamamı  kalite yönetim sistemini uygulayabilecek şekilde eğitilmiş ve TS EN ISO/IEC 17025 standart şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmaktadır.
 
VDM MTAL personeli, çalışmalarını Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, mümkün olan en kısa sürede ve yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç/dış baskı ve etkilerden uzak, yeterlilik, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak  sürdürmektedir.

Kalite Politikası

Deney hizmetleri ile ilgili müşteri taleplerini, dürüstlük,

tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden,

referans cihazların uluslararası izlenebilirliğini temin ederek,

laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla deneylerin güvenirliğini sürekli kılacak şekilde, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip,

müşterinin ihtiyaç duyduğu deney ve deney sonuçlarını hız - hata optimizasyonunu ihmal etmeksizin en doğru ve güvenilir seviyede gerçekleştirmek,

bu kapsamdaki dokümante edilmiş prosedürleri anlamış ve uygulanabilen nitelikli personel ile TS EN ISO/IEC 17025 standartının gerektirdiği şartlara uymak ve yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini sağlamak deney hizmetlerimizdeki kalite politikamızdır.

                                                                                              

 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top