Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine

Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine

Veteriner Hizmetleri Yasası (5/2017) uyarınca kulak küpesi takma, kan alımı ve tüberkülin testi uygulaması konusunda özel veteriner hekimler yetkilendirilecektir.  Avrupa Birliği katkıları ile yürütülecek Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesinde görev almak isteyen ve aşağıda belirtilen koşullara haiz özel veteriner hekimlerin; Ek ’teki Başvuru Formu’ nu doldurarak ilgili belgelerle birlikte Veteriner Dairesi’ne başvurması gerekmektedir. Başvurular, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim komisyonu tarafından değerlendirilip yetkilendirme yapılacaktır.

 

Yetkilendirme Koşulları

(a)

Veteriner Hekimlik diplomasına sahip olmak,

(b)

“Hayvan Tanımlama ve Kayıt, Kan Numunesi Toplanması ve Tüberkülin Test Uygulamaları Eğitimi” ni başarı ile tamamlamış olmak;

(c)

Veteriner Hekimler Birliğine kayıtlı olmak;

(ç)

Gerekli mali ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmek;

(d)

Herhangi bir cezai suç geçmişine sahip olmadığını kanıtlayan karakter belgesi almak;

(e)

Herhangi bir çıkar çatışmasından tarafsız ve bağımsız olmak;

(f)

Uygun ekipman ve altyapıya sahip olmak.

 

Başvuru Belgeleri

1.

VDM HASB F 20/11.12.2019/R01/21.09.2020 ÖZEL VETERİNER HEKİMLERİN YETKİLENDİRİLMESİ BAŞVURU FORMU

2.

Veteriner Hekimlik diploması

3.

“Hayvan Tanımlama ve Kayıt, Kan Numunesi Toplanması ve Tüberkülin Test Uygulamaları Eğitimi” başarı sertifikası;

4.

Veteriner Hekimler Birliğine kayıt belgesi

5.

Herhangi bir cezai suç geçmişine sahip olmadığını kanıtlayan karakter belgesi

 

 

Ek1. VDM HASB F 20/11.12.2019/R01/21.09.2020 ÖZEL VETERİNER HEKİMLERİN YETKİLENDİRİLMESİ BAŞVURU FORMU

 

Previous Article Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Düzenlenen Eğitimler Başarı ile Tamamlandı
Next Article Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Eğitim
Print
1183

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by DNN Corp
Back To Top