Gıda Güvenliği Ve Kriz Hazırlığı Projesinde Görev Almak İsteyen Özel Veteriner Hekimler Hk.

Gıda Güvenliği Ve Kriz Hazırlığı Projesinde Görev Almak İsteyen Özel Veteriner Hekimler Hk.

Avrupa Birliği mali desteği ile ülkemizdeki hayvansal gıdaların gıda güvenliğinin artırılması ve havyan hastalıkları kriz durumlarına hazırlığın güçlendirilmesi amacı ile bir proje başlayacaktır. Proje 3 yıl boyunca sürecek ve ülkemizde hem gıda güvenliği, hem de hayvan sağlığı alanlarında yoğun eğitim faaliyetleri ve analiz çalışmaları yapılacaktır. Bu eğimlere katılan ve gerekli koşullara sahip olan özel veteriner hekimler yetkilendirilerek belli başlı resmi kontrollerde görevlendirilebileceklerdir.

Proje kapsamındaki farklı alanlarda, yerli veteriner hekim uzmanlar ile kısa ve orta vadeli çalışmalar yürütülecektir. Bu bağlamda Veteriner Dairesi, proje kapsamında eğitimlere katılmak ve kısa ve orta vadeli sürelerde projede görev almak isteyen özel veteriner hekimlerin listesini oluşturacaktır. Proje kapsamında eğitimlere katılmak ve görev yapmak isteyen veteriner hekimlerin Ek’te belirtilen formu doldurarak ilgili eklerle birlikte, en geç 26.04.2021 tarihine kadar elektronik olarak arsiv_vet@hotmail.com adresine e-mail olarak göndermesi veya Veteriner Dairesi sekreterliğine elden teslim etmesi gerekmektedir.

Ek. 1 Başvuru Formu

Next Article KKTC Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliğiyle Mutabakat Anlaşması İmzalandı
Print
1161

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top