Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine

Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine

VTD.0.00-253/04[253/04]-22/E.139 sayılı karar ve Veteriner Hizmetleri Yasası (5/2017) uyarınca resmi kontroller alanında özel veteriner hekimler geçici olarak 2 yıl süre ile yetkilendirilecektir.  Avrupa Birliği katkıları ile yürütülecek Veteriner Alanında Resmi Kontrollerin Güçlendirilmesi Projesinde görev almak isteyen ve aşağıda belirtilen koşullara haiz özel veteriner hekimlerin; ekteki başvuru formunu doldurarak ilgili belgelerle birlikte en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar Veteriner Dairesi’ne başvurması gerekmektedir. Başvurular, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Komisyonu tarafından değerlendirilip yetkilendirme yapılacaktır.

Projede görev alacak Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile bir sözleşme imzalayacak ve sözleşmeleri dahilinde görev ifa edeceklerdir.

 

Başvuru ve İletişim;

Damla Akmercanlı

Veteriner Dairesi Müdürlüğü,

Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Sekreteri,

Tel: 22 53 551 Dahili: 139

 

Yetkilendirme Koşulları

(a)

Veteriner Hekimlik diplomasına sahip olmak;

(b)

“Resmi kontrollere yönelik aşağıda isimleri belirtilen 5 adet eğitimi başarı ile tamamlamış olmak;

(c)

Veteriner Hekimler Birliğine kayıtlı olmak;

(ç)

Gerekli mali ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmek;

(d)

Herhangi bir cezai suç geçmişine sahip olmadığını kanıtlayan karakter belgesi almak;

(e)

Herhangi bir çıkar çatışmasından tarafsız ve bağımsız olmak;

 

Başvuru Belgeleri

1.

VDM HASB F 20 Özel Veteriner Hekimlerin Yetkilendirilmesi Başvuru Formu. (Doldurulmuş ve ıslak imzalı.);

2.

Veteriner hekimlik diploması (kopya)

3.

“Eğitim sertifikaları; (Kopya)

1. Legislation in force, standards, general procedures, methods and techniques of ‘official’ controls (04 Nisan 2022);

2. Annual and multi-annual risk-based planning of official controls, changes and updates. Annual reports on official controls (05 Nisan 2022);

3. Verification of effectiveness of official controls supervision, internal and external audit systems and authorities (06 Nisan 2022);

4. Implementation of official controls - Procedures and guidelines, competency of staff, technical requirements, data management (07 Nisan 2022);

5.  Veteriner Dairesi Görev, Yetki Sorumlulukları ve Resmi Kontroller Eğitimi (08 Nisan 2022);

4.

Veteriner Hekimler Birliğine kayıt belgesi (Kopya);

5.

Herhangi bir cezai suç geçmişine sahip olmadığını kanıtlayan karakter belgesi (orijinal ve güncel alınmış);

6.

Uzmanlık belgesi (Marter, doktora) (kopya)

7.

Yabancı dil seviyesini gösteren bir belge, (kopya);

8.

Özgeçmiş (CV) (resimli ve imzalı);

9.

Kimlik kartı fotokopisi.

 

Ek1. VDM HASB F 20 ÖZEL VETERİNER HEKİMLERİN YETKİLENDİRİLMESİ BAŞVURU FORMU

VTD.0.00-253/04[253/04]-22/E.139 Sayılı Karar

 

Mehmet YILMABAŞAR

Müdür             

 

 

 

 

Previous Article Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Eğitim Çağrısı
Next Article İhale Duyurusu
Print
484

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top