Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Düzenlenen Laboratuvar Eğitimi Başarı ile Tamamlandı

Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Düzenlenen Laboratuvar Eğitimi Başarı ile Tamamlandı

Veteriner Dairesi, ülkemizde hayvan ve halk sağlığını en yüksek seviyede korumak ve çiftlikten sofraya hayvansal gıdaların güvenliğini sağlamak ve kalitesini güvence altına almak amacıyla faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerden biri de Veteriner Dairesi tarafından Avrupa Birliği katkıları ile yürütülen Bruselloz ve Tüberküloz hastalıklarının Kontrol ve Eradikasyonu programlarını uygulamaktır. Bu proje kapsamında büyükbaş hayvanlarda Broselloz ve Tüberküloz; küçükbaş hayvanlarda ise Broselloz hastalıkları yönünden hastalık tarama programları sürdürülmekte ve çiftliklerin sağlık statüleri belirlenmektedir. 2016 yılından beridir bu eradikasyon programları başarı ile yürütülmektedir.

 

Veteriner Dairesi Hayvan Hastalıkları Kontrol ve Eradikasyon hizmetleri kapsamında 2023 yılında V. Turu gerçekleştirilecek olan  Hayvan Hastalıkları Kontrol ve Eradikasyon Programında yetkilendirilmek için özel veteriner hekimlere yönelik, Seroloji Laboratuvarında ISO 17025 standardına göre TÜRKAK tarafından akreditasyonu yapılan Bruselloz teşhisine yönelik Rose Bengal Plate Test uygulaması ve  program uygulamaları hakkında 27.02.2023-03.03.2023 tarihleri arasında spesifik olarak teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmiştir.

 

Hayvan Sağlığı Laboratuvarlarından olan Seroloji Laboratuvarında Bucelloz hastalığının teşhisi için kullanılan Rose Bengal Plate Test uygulamasının artırılmasına yönelik 9 özel veteriner hekime “Brusellosis Teşhisine Yönelik Akredite Rose Bengal Plate Test ve Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Hizmet Koşulları Eğitimi” düzenlenmiş ve başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştırlar.

 

Veteriner Dairesi yetkilendirilecek olan özel veteriner hekimlere yönelik bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlerine devam edecektir.

Previous Article Hayvan Hastalıkları Kontrol ve Eradikasyon Programı’ndaki ilerlemeler kamuoyuyla paylaşıldı
Next Article Veteriner Dairesi Tarafından Özel Veteriner Hekimlere Yönelik “Hayvan Tanımlama ve Kayıt, Kan Numunesi Toplanması ve Tüberkülin Test Uygulama” Eğitimi Verildi
Print
326

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top