Veteriner Dairesi Tarafından Özel Veteriner Hekimlere Yönelik “Hayvan Tanımlama ve Kayıt, Kan Numunesi Toplanması ve Tüberkülin Test Uygulama” Eğitimi Verildi

Veteriner Dairesi Tarafından Özel Veteriner Hekimlere Yönelik “Hayvan Tanımlama ve Kayıt, Kan Numunesi Toplanması ve Tüberkülin Test Uygulama” Eğitimi Verildi

Veteriner Dairesi, ülkemizde hayvan ve halk sağlığını en yüksek seviyede korumak ve çiftlikten sofraya hayvansal gıdaların güvenliğini sağlamak ve kalitesini güvence altına almak amacıyla Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Programını 2015 yılından itibaren uygulamaktadır. Avrupa Birliğinin teknik ve mali desteği ile Bruselloz hastalığının kontrol ve eradikasyonu, Tüberküloz hastalığı yönünden büyükbaş işletmelerinin sağlık statüsünün belirlenmesi ve ülkemizde bulunmayan egzotik hayvan hastalıkların durumunu gösteren bilimsel çalışmalarına katkı koymaktadır. Program sonucu ülkemiz AB pazarına Hellim’in ticaretini sağlayacak hayvan sağlığı statüsüne kavuşacaktır.

Ülkemiz hayvancılık sektörünün önemli enfeksiyon hastalıklarından biri olan Bruselloz hem çiftlik hayvanlarında verim ve ekonomik kayıplara neden olmakta, hem de insan sağlığını tehdit etmektedir. Hayvan Hastalıkları Kontrol ve Eradikasyon Programın 2023 yılında gerçekleşecek olan V. Tur çalışmaları dahilinde Veteriner Dairesi Teşhis Laboratuvarlarına Bruselloz hastalığı tespiti için numunelerin gelmesi, büyükbaş sürülerin Tüberküloz hastalığı yönünden değerlendirilmesi ve hayvan popülasyonlarının güncellenmesi amacıyla sahada görev almak isteyen 9 özel veteriner hekime  “Hayvan Tanımlama ve Kayıt, Kan Numunesi Toplanması ve Tüberkülin Test Uygulamaları ve Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Hizmet Koşulları” eğitimi verilmiştir. Program dahilinde 06-07 Mart tarihlerinde 2 gün süren eğitime katılan 9 özel veteriner hekim başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

Veteriner Dairesi yetkilendirilecek olan özel veteriner hekimlere yönelik bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlerine devam edecektir.

Previous Article Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Düzenlenen Laboratuvar Eğitimi Başarı ile Tamamlandı
Next Article Tarımı Tartışalım Programında Veteriner Dairesi ve Yürütülen Programlar Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Verilmiştir
Print
339

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top