Brusella Hastalığı Değerlendirme Misyonu

Brusella Hastalığı Değerlendirme Misyonu

Veteriner Dairesi tarafından, Avrupa birliği Komisyonu teknik ve mali desteği ile yürütülen Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi kapsamında Brusella hastalığı ile ilgili 7-12 Ocak tarihlerinde değerlendirme misyonu gerçekleştirilmiştir. Veteriner Dairesi teknik personeli ve Brusella uzmanı Yolanda Vaz ile birlikte; proje kapsamında yürütülen Brusella eradikasyon çalışmaları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Hastalık yayılımı ile ilgili veriler incelenerek alternatif eradikasyon alternatifleri değerlendirilmiş ve Avrupa Birliği normları ile uyumlu çok yıllık Brusella Eradikasyon Planları revize edilerek ve güncellenmiştir. Misyon kapsamında Kaleburnu köyüne çalışma ziyareti gerçekleştirilip üreticilere, Brusella hastalığı ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.

Previous Article Kanatlı Kümes Hayvancılığı Sektöründe Önemli Hastalıkların Kontrolü Tüzüğü Yayımlandı
Next Article Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi Paydaşlar ile Bilgilendirme Toplantısı Hakkında
Print
1560

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top