Hayvan Hastalıkları Programına Katılmayan Üreticilere Uygulanacak Ek Tedbirler

Hayvan Hastalıkları Programına Katılmayan Üreticilere Uygulanacak Ek Tedbirler

Veteriner Dairesi Brusella hastalığı ile mücadelesini sürdürüyor

Veteriner Dairesi, Hastalıklarla Eradikasyon Programı’nın aksamadan yürütülebilmesi ve Bruselloz hastalığının ortadan kaldırılması için 15 Nisan 2019 tarinine kadar kan aldırmayan ve tüberkülin testi yaptırmayan büyükbaş ve küçükbaş üreticilere yönelik olarak, Hayvan Sağlığı mevzuatı gereklilikleri yanısıra, ek tedbirler uygulanması kararı aldı.

Programlar 2016 yılından bu yana uygulanıyor
Veteriner Dairesi tarafından yürütülen Brusella, Tüberküloz ve Sığır Löykozu hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu programları, 2016 yılından beridir uygulanmaktadır. Avrupa Birliği (AB) teknik yardım ve finansman desteği ile devam eden ve Eylül 2018 tarihinde başlayan projenin II. tur tarama programında, ülke genelinde 616 büyükbaş işletmesinden 34 bin 849 kan numunesi toplanarak Brusella için test edilmiş ve 40 bin adet sığıra Tüberkülin testi uygulanmıştır. Proje çerçevesinde, 3 bin 476 koyun keçi sürüsünden, 251 bin 234 kan numunesi toplanıp, Brusella hastalığı yönünden test edilmiştir.
Hastalıklarla mücadele programlarının başarılı bir şekilde sonuçlanması, üreticilerin programları sahiplenmesi ve aktif katılımı ile mümkündür. Üreticilerimizin çok büyük bir çoğunluğu Hayvan Hastalılıkları Eradikasyon Programı’nı sahiplenerek programa katılmış ve Hastalıklardan Ari Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Ancak, bazı üreticilerin aynı hassasiyeti göstermediği ve hem kendi hayvanlarının hem de ari işletmedeki hayvanların sağlığını tehlikeye attığı belirlenmiştir.

Numune aldırmayan ve brusella ile enfekte hayvanları sürüden çıkartmayan üreticiler için ek tedbirler uygulanacak
Hayvan sağlığına ilişkin mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyen üreticiler, Hayvan Sağlığı Yasası kurallarını ihlal etmenin yanında, hastalıklarla mücadele sürecinde önemli risklerin oluşmasına da neden olmaktadır. 
Hastalıklarla Eradikasyon Programı’nın aksamadan yürütülebilmesi ve Bruselloz hastalığının ortadan kaldırılması için 15 Nisan 2019 tarihine kadar kan aldırmayan ve tüberkülin testi yaptırmayan büyükbaş ve küçükbaş üreticiler için, Hayvan Sağlığı mevzuatı gereklilikleri yanında aşağıda belirtilen ek tedbirler uygulanacaktır.

Kan numunesi aldırmayan üreticilerine uygulanacak ek tedbirler şunlardır:
• Kan alımı yaptırmayan tüm işletmelere hayvan hareketi yasağı uygulanması
• Küçükbaş üreticilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin durdurulması;
• Büyükbaşbaş üreticilere süt üzerinden yapılan ek prim desteğin durdurulması;
• Herhangi bir hastalık veya doğal afet durumunda Genel Tarım Sigortası üzerinden yapılan tazminat ödemelerinin durdurulması.

Kendilerine bildirim yapılmasını takiben 1 ay içinde pozitif hayvanları sürüden çıkarmayan üreticilere uygulanacak ek tedbirler:
• Küçükbaş üreticilere yapılan doğrudan gelir desteğinin durdurulması,
• Büyükbaş işletmelerde abort vakaları için genel tarım sigortası tarafından yapılan tazminat ödemelerinin durdurulması,
• İki ay sonra ise sütlerin SÜTEK tarafından toplanmaması ve piyasaya arzının durdurulması,
• İşletmedeki Pozitif hayvanlarını 3 ay içerisinde kesime göndermeyen işletmelerdeki enfekte hayvanların Veteriner Dairesi tarafından sürülerden toplanması mecburi kesimin yapılması.
Hayvanlardan kan alımı ve tüberkülin testi uygulama işlemleri, Veteriner Dairesi kontrolünde, özel veteriner hekimler tarafından yürütülmektedir. Üreticilerin, bu süreçte gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacak şekilde hayvanlarını belirlenen tarihte ağıl veya ahırda bulundurmaları, kan alımı veya tüberkülin uygulaması sırasında zarar görmelerini engelleyecek şekilde tutmaları ve varsa tanımlanmamış (numarasız ve kayıtsız) hayvanların tanımlanmasını sağlamaları gerekmektedir.

Hastalık mücadelesi programı çerçevesinde yürütülen kan alımı ve tüberkülin testi uygulamaları sonucunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm üreticilerin belirtilen kurallara uymaları gerektiği önemle duyurulur.

Veteriner Dairesi, hayvan sağlığını ve halk sağlığını korumak için, Bruselloz hastalığını ortadan kaldırmak, Tüberküloz ve Enzootik Sığır Löykozu Hastalıkları yönünden arilik statümüzü belirlemek için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.

Previous Article Mezbahların teknik ve hijyenik standartlarının değerlendirilmesi projesi başladı
Next Article Mezbahalardaki Resmi Kontrollerde; Teorik ve Uygulamalı Sığır Tüberkülozu Eğitimi Düzenlendi
Print
2007

Documents to download

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top