Mezbahalardaki Resmi Kontrollerde; Teorik ve Uygulamalı Sığır Tüberkülozu Eğitimi Düzenlendi

Mezbahalardaki Resmi Kontrollerde; Teorik ve Uygulamalı Sığır Tüberkülozu Eğitimi Düzenlendi

Avrupa Birliği Komisyonu teknik ve mali desteği ile yürütülen Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi kapsamında, 20-21 Mart tarihlerinde Mezbahalardaki Resmi Kontrollerde; Teorik ve Uygulamalı Sığır Tüberkülozu eğitimi Patoloji uzmanı Petras Mačiulskis tarafından gerçekleştirilmiştir.

Teorik ve mezbaha uygulamaları olarak düzenlenen eğittim süresince; Sığır Tüberkülozu hastalığı, teşhis metotları ve kesim öncesi ve sonrası muayenesi hakkında; mezbahada görev yapan resmi ve özel veteriner hekimlere eğitim sağlanmıştır.

Hayvan ve insan sağlığı için çok önemli olan Tüberküloz ile ilgili eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan veteriner hekimlere başarı sertifikaları verilmiştir.

Previous Article Hayvan Hastalıkları Programına Katılmayan Üreticilere Uygulanacak Ek Tedbirler
Next Article Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi ile İlgi Bilgilendirme Toplantıları Düzenleniyor
Print
1639

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top