Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Düzenlenen Eğitimler Başarı ile Tamamlandı

Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Düzenlenen Eğitimler Başarı ile Tamamlandı

Veteriner Dairesi tarafından yetkilendirilerek, resmi kontrol ve diğer faaliyetlerinde görev almak ve Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi kapsamında çalışmak isteyen özel veteriner hekimlere yönelik, proje uygulamaları hakkında saha ve laboratuvar hizmetleri ile ilgili, 8-10 Temmuz 2020 tarihlerinde teorik ve uygulamalı eğitim düzenlenmiştir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı sn. Dursun Oğuz’un katılımı ile gerçekleştirilen eğitimlerde; katılımcılara “yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin hizmet alım koşulları” ile ilgili Avrupa Birliği uygulamaları, hazırlanan mevzuat ve yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşılmış ve katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.

Sahada görev almak isteyen 34 özel veteriner hekim  “Hayvan Tanımlama ve Kayıt, Kan Numunesi Toplanması ve Tüberkülin Test Uygulamaları Eğitimine” katılıp başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

Laboratuvar hizmetlerinde görev almak isteyen 9 özel veteriner hekim ise “Bruselloz ve Enzootik Bovine Löykoz (EBL) Laboratuvar Teşhisi Eğitimi” katılıp başarı ile tamamlamıştır.

Veteriner Dairesi yetkilendirilecek veteriner hekimlere yönelik bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlerine devam edecektir.

Previous Article Bakan Oğuz, Veteriner Dairesi Eğitim Programlarının Açılışına Katıldı
Next Article Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine
Print
1339

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top