Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Eğitim Çağrısı

Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Eğitim Çağrısı

Veteriner Hizmetleri Yasası kapsamında özel veteriner hekimler Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Komisyonu (YVHH) tarafından yetkilendirilerek resmi kontrol ve diğer görevler ile ilgili Veteriner Dairesi kontrolünde hizmet verebilmektedir. Bu bağlamda 31 adet özel veteriner hekim, YVHK tarafından resmi kan alımı, Tüberkülin uygulaması ve hayvan tanımlama faaliyetleri için yetkilendirilmiştir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile sözleşme imzalayan 14 adet Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim (YVH), AB mali desteği ile uygulanan Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi III. Tur kapsamında 14 adet Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim 2021 yılı içerisinde görev almıştır.

Veteriner Dairesi resmi kontrollerinin güçlendirilmesi için bu yıl başlayacak yeni AB mali destekli projede, resmi kontrol faaliyetleri için yetkilendirilmiş YVH görev alacaktır. Resmi kontroller alanında yetkilendirilip, AB projesinde veya ileride Veteriner Dairesi kendi kaynakları ile yürütülecek faaliyetlerde YVH olarak görev almak isteyen özel veteriner hekimlerin aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Resmi kontroller alanında, yetkilendirilmek isteyen veteriner hekimlerin Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler birliğine üye olması, herhangi bir suç unsuru taşımayan temiz karakter belgesine sahip olması ve aşağıda belirtilen resmi kontroller ile ilgili 5 günlük eğitimlerin tümüne katılmaları ve başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

 

 

Bu bağlamda Gıda Güvenli ve Kriz Hazırlığı Projesi ve Veteriner Dairesi tarafından 4-8 Nisan tarihleri arasında aşağıda belirtilen konular ile ilgili 5 günlük eğitime düzenlenecektir

Eğitimlere katılmak isteyen veteriner hekimlerin, ekteki formu doldurarak en geç 28.03.2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen adreslere email atmaları gerekmektedir. Formlar elektronik olrak imzalanabilir veya ıslak imzalanarak resim formatında gönderilebilir.

Veteriner Hekim Oya Gülek Bilim (Eğitim Sorumlusu), oyagulek@hotmail.com

Burak İnce (Veteriner Teknisyen), burakince92@gmail.com

Tel: Veteriner Dairesi Seroloji Laboratuvarı: 22 53 551 (iç hat 126)

BAŞVURU FORMU

Resmi Kontroller ile İlgili Yetkilendirilmek İsteyen Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Eğitim Programı

 

 

Training

Eğitim

1

4 Nisan

09.00 – 17.00

Legislation in force, standards, general procedures, methods and techniques of ‘official’ controls

Yürürlükteki mevzuat, standartlar, genel prosedürler, 'resmi' kontrollerin yöntem ve teknikleri

2

5 Nisan 09.00 – 17.00

Annual and multi-annual risk-based planning of official controls, changes and updates.

Annual reports on official controls

Resmi kontrollerin, değişikliklerin ve güncellemelerin yıllık ve çok yıllık risk bazlı planlaması.

Resmi kontrollere ilişkin yıllık raporlar

3

6. Nisan

09.00 – 17.00

Verification of effectiveness of official controls supervision, internal and external audit systems and authorities

Resmi kontrol gözetimlerinin etkinliğinin doğrulanması, iç ve dış denetim sistemleri ve yetkiler

4

7. Nisan

09.00 – 17.00

Implementation of official controls - Procedures and guidelines, competency of staff, technical requirements, data management

Resmi kontrollerin uygulanması - Prosedürler ve kılavuzlar, personelin yetkinliği, teknik gereksinimler, veri yönetimi

5

8. Nisan

09.00 – 17.00

Local Veterinary Legislation in force; Veterinary Department Activities and powers, duties and responsibilities of the Authorised Veterinarian

Yürürlükteki Veteriner Mevzuatı; Veteriner Dairesi Faaliyetleri, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin yetki, görev ve sorumlulukları

Previous Article Münhali Bulunan III. Der. Veteriner Hekim Kadrosu İçin Belge Ve Yayınların Teslim Edilmesi Hakkında Duyuru
Next Article Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine
Print
393

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by DNN Corp
Back To Top