İhale Duyurusu

İhale Duyurusu

Girne, Güzelyurt, Vadili ve Geçitkale Kaza Veteriner Daireleri dahilinde bulunan pozitif işletmelerinden kan numunelerinin toplanması ve Veteriner Dairesine teslim edilmesi için İhale çağrısı;
 
İlgili KVD dahilindeki işletmelerden kan numunesi toplanmak üzere 3 adet ihale şartnamesi hazırlanmış ve ekte sunulmuştur. 
 
İhaleye katılmak isteyen YVH'lerin aşağıdaki koşullarda en geç 05 Mayıs 2022 tarihine kadar Veteriner Dairesi arşivine başvurmaları gerekmektedir.
 

1. İhaleye başvurusu her ihale dosyası için ayrı ayrı yapılır için yapılır. 

2. İhale şartnamesindeki bir kısım görev için teklif verilemez tüm şartnamede teklif verilmelidir.

3. Değerlendirme tüm görevler için toplam olarak yapılır.

4. Başvuru en geç 05 Mayıs 2022 tarihine mesai bitimine kadar Veteriner Dairesi Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim edilir.

5. Başvuruda ihale ismi numarası ve birim fiyatlar ve toplam fiyat belirtilir.

6. Başvuru antetli bir kağıtta ve ıslak imzalı olarak verilir.

İlgili Teknik Şartname Ekte Belirtilmiştir.

Ek 1: 7. VDM. F.30 TEKNİK ŞARTNAME FORMU Girne Pozitif işletmeler numune toplama 21.04.22

Ek 2: 8. VDM. F.30 TEKNİK ŞARTNAME FORMU Güzelyurt Pozitif işletmeler numune toplama 21.04.22

Ek 3: 9. VDM. F.30 TEKNİK ŞARTNAME FORMU Geçitkale & Vadili Pozitif işletmeler numune toplama 21.04.22

Previous Article Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine
Next Article Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerden Hizmet Alımı Duyurusu
Print
939

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by DNN Corp
Back To Top