Veteriner Dairesi’nden Bruselloz Hastalığı Konusunda Üreticilere Uyarı

Veteriner Dairesi’nden Bruselloz Hastalığı Konusunda Üreticilere Uyarı

Veteriner Dairesi, karantina altındaki işletmelerdeki pozitif hayvanlar 30 gün içinde elemine edilmeli ve tekrar yeni testler yapılmalı. Kurallara uymayan üreticilerin tüm destekleri durdurulacak. Kurallara uymayan üreticilere Hayvan Sağlığı Yasası tahtında idari para cezası verilecek.

Veteriner Dairesi, bruselloz hastalığının bu yıl sonunda tamamen yok edilebilmesinin halk ve hayvan sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, karantina altındaki işletmelerdeki pozitif hayvanların 30 gün içinde elemine edilmesi ve tekrar yeni testlerin yapılması gerektiğini açıkladı.

 Kurallara uymayan üreticilerin, tüm desteklerinin (büyükbaş ve küçükbaş çiğ süt desteği, küçükbaş hayvan başı Doğrudan Gelir Desteği ve yemlik sübvansiyeli arpa desteği) durdurulacağı açıklandı. 

 Veteriner Dairesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, yine kurallara uymayan üreticilerin yerine getirmesi gereken önlemlerin Veteriner Dairesi tarafından uygulanacağı ve üreticilere Hayvan Sağlığı Yasası tahtında idari para cezası verileceği de duyuruldu.

Yazılı açıklamada, ülke hayvancılık sektörünün ciddi problemlerinden biri olan, hem insan ve hem de hayvan sağlığını tehdit eden bruselloz hastalığının eradikasyonunda çok önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtilerek, 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği teknik ve mali yardımları kapsamında yürütülen bruselloz eradikasyon çalışmalarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: 

“Avrupa Birliği teknik ve mali yardımları kapsamında bruselloz eradikasyon çalışmaları 2015 yılından itibaren kararlılıkla sürdürülmektedir. Projenin saha çalışmaları çerçevesinde 2016 yılından itibaren hastalığın tespit edildiği işletmelere karantina uygulanmış ve yoğun eradikasyon çalışmaları sürdürülmüştür. Ülkedeki hastalığın varlığını ortaya koyacak tüm küçükbaş ve büyükbaş işletmeleri ve uygun yaştaki hayvanları kapsayan sero-sürveyans (tarama) çalışmaları yıllık olarak uygulanmıştır. Proje kapsamında 2022 yılında; 4,122 küçükbaş işletmesinde bulunan 300 bin 654 hayvandan ve 658 büyükbaş işletmesindeki 40 bin 922 büyükbaş hayvandan kan numuneleri toplanmış ve bruselloz yönünden test edilmiştir.

Yürütülen çalışmalarda 65 koyun keçi işletmesindeki 321 adet hayvanda hastalık tespit edilmiştir. Koyun keçi varlığındaki bruselloz bulunma sıklığı %1.58 ve bireysel %0.11 olduğu tespit edilmiştir. Büyükbaş hayvanlarda ise sadece 11 adet işletmede bulunan 48 adet büyükbaş hayvanda hastalık tespit edilmiştir. Hastalığın sığırlardaki bulunma sıklığı % 1,68 ve bireysel % 0,12 olarak tespit edilmiştir.”

Previous Article Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesinde Görev Almak İsteyen, Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine
Next Article Hayvan Hastalıkları Kontrol ve Eradikasyon Programı’ndaki ilerlemeler kamuoyuyla paylaşıldı
Print
244

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top