Kalıntı İzleme Projesinde Görev Almak İsteyen Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Yetkilendirme Çağırısı

Kalıntı İzleme Projesinde Görev Almak İsteyen Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Yetkilendirme Çağırısı

Veteriner Hizmetleri Yasası (5/2017) uyarınca Avrupa Birliği katkıları ile yürütülecek Kalıntı İzleme Projesi kapsamında sahada numune alma aşamasında özel veteriner hekimler yetkilendirilecek ve bu alanda görev yapacaktır.

Kalıntı izleme projesi kapsamında, sahada numune alma işlerinde görev almak isteyen ve aşağıda belirtilen koşullara haiz özel veteriner hekimlerin; ekteki başvuru formunu doldurup ilgili belgelerle birlikte en geç 15 Ocak 2024 tarihine kadar Veteriner Dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Komisyonu tarafından değerlendirilip yetkilendirme yapılacaktır.

Projede görev alacak Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak ve sözleşmeleri dahilinde görev ifa edeceklerdir.

 

Başvuru iletişim;

Damla Akmercan

Veteriner Dairesi Müdürlüğü,

Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Komisyonu Sekreteri,

Tel 2253551 Dahili 132

 

Yetkilendirme Koşulları:

1. Veteriner Hekim diplomasına sahip olmak

3. Veteriner Hekimler birliğine kayıt olmak

3. Kalıntı izlemeye yönelik aşağıda isimleri verilen ‘’zorunlu eğitimleri ‘’başarı ile tamamlamış olmak.

4. Herhangi bir cezai suç girişimine sahip olmadığını kanıtlayan karakter belgesi (orijinal ve güncel)

5. Gerekli mali ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmek

6. Herhangi bir çıkar çatışmasından tarafsız ve bağımsız olmak.

 

Başvuru Belgeleri:

1. Özel Veteriner Hekim Yetkilendirmesi Başvuru Formu (Doldurulmuş ve ıslak imzalı)

2. Kimlik kartı sureti

3. Özgeçmiş (CV)

4. Veteriner Hekim diploma sureti

5. Veteriner Hekimler Birliğine kayıt belge sureti

6.Herhangi bir cezai suç girişimine sahip olmadığını kanıtlayan karakter belgesi (orijinal ve güncel)

7. Uzmanlık belgesi sureti (varsa)

8. Yabancı dil seviyesini gösterir belge sureti (varsa)

9. Talep Edilen Eğitim Sertifikaları (kopya):

A. Zorunlu Eğitimler:

a.Veteriner Dairesi Görev, Yetki Sorumlulukları ve Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Tüzügü ne Genel Bakış Konulu Eğitim

b.Veteriner İlaç Kalıntı ve Kalıntı İzleme ile İlgili Mevzuatlara Genel Bakış Konulu Eğitim

c.Kalıntı İzleme Amacıyla Numune Alma Konulu eğitim

B. Zorunlu olmayan:

a.Legislation in force, standarts, general procedures, methods and techniques of ‘’offical’’ controls

b.Implementation of officalcontrols-Procedurs and guidelines, competency of staff, technical requirements, data management

 

Tunç BEYİT

Müdür

Ek1: Özel Veteriner Hekimlerin Yetkilendirilmesi Başvuru Formu

Previous Article Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi Eylül Ayı Denetim Raporu
Next Article Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Eğitim Çağırısı
Print
208

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top