Çiftlik Güvenliği Kontrol Listesi

Çiftlik Güvenliği Kontrol Listesi

Hastalıkların çiftlik hayvanlarına bulaşmasının ve çiftlik içerindeki hastalıkların sağlıklı hayvanlara yayılmasının engellenmesi için Çiftlik Biyogüvenliği çok önemlidir. Sadece alınacak basit koruma önlemleri ile hastalıkların çiftliğe girişini durdurmak mümkün olmaktadır. Yine çiftlikteki hayvanlarda seyreden hastalıkların, alınacak basit koruma önemleri ile çiftlikteki sağlıklı hayvanlara bulaşması engellenebilmektedir.

Çiftlik Biyogüvenlik önlemleri üreticilerin çok az bir yatırım yapmadan veya sadece basit düzenlemeler yaparak fazla maddi yatırım gerektirmeyen uygulanabilecek tedbirlerdir. Bu önlemleri almak ile hayvanlarımız sağlığını korumak ve hasatlıklardan kaynaklanan, ölüm, verim kaybından önüne geçmek ve daha fazla kar elde etmek mümkündür.

Avrupa Birliği Komisyonu teknik ve mali desteği ile yürütülen Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi kapsamında, Çiftliklerdeki Biyogüvenlik seviyesini belirlemek amacıyla bir kontrol listesi hazırlanmıştır. Veteriner Dairesi web sayfası üreticiler bölünden ulaşabileceğiniz bu kontrol listesini kullanarak çiftliğinizdeki biyogüvenlik uygulamalarının durumunu değerlendirebilir ve yerine getirebileceğiniz tedbirleri belirleyebilirsin.

ÇİFTLİK BİYOGÜVENLİK ÖNELEMLERİ KONTROL LİSTESİ İNDİR

Previous Article Bruselloz Yönünden Sürelerin Sağlık Statüsünü Belirten Güncel Listeler Yayımlandı
Next Article Mezbahların teknik ve hijyenik standartlarının değerlendirilmesi projesi başladı
Print
1816

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top