İhale Duyurusu
İhale Duyurusu

İhale Duyurusu

Girne, Güzelyurt, Vadili ve Geçitkale Kaza Veteriner Daireleri dahilinde bulunan pozitif işletmelerinden kan numunelerinin toplanması ve Veteriner Dairesine teslim edilmesi için İhale çağrısı;
İlgili KVD dahilindeki işletmelerden kan numunesi toplanmak üzere 3 adet ihale şartnamesi hazırlanmış ve ekte sunulmuştur. 
İhaleye katılmak isteyen YVH'lerin aşağıdaki koşullarda en geç 05 Mayıs 2022 tarihine kadar Veteriner Dairesi arşivine başvurmaları gerekmektedir.

1. İhaleye başvurusu her ihale dosyası için ayrı ayrı yapılır için yapılır. 

2. İhale şartnamesindeki bir kısım görev için teklif verilemez tüm şartnamede teklif verilmelidir.

3. Değerlendirme tüm görevler için toplam olarak yapılır.

4. Başvuru en geç 05 Mayıs 2022 tarihine mesai bitimine kadar Veteriner Dairesi Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim edilir.

5. Başvuruda ihale ismi numarası ve birim fiyatlar ve toplam fiyat belirtilir.

6. Başvuru antetli bir kağıtta ve ıslak imzalı olarak verilir.

İlgili Teknik Şartname Ekte Belirtilmiştir.

Ek 1: 7. VDM. F.30 TEKNİK ŞARTNAME FORMU Girne Pozitif işletmeler numune toplama 21.04.22

Ek 2: 8. VDM. F.30 TEKNİK ŞARTNAME FORMU Güzelyurt Pozitif işletmeler numune toplama 21.04.22

Ek 3: 9. VDM. F.30 TEKNİK ŞARTNAME FORMU Geçitkale

Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine
Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine

Özel Veteriner Hekimlerin Dikkatine

VTD.0.00-253/04[253/04]-22/E.139 sayılı karar ve Veteriner Hizmetleri Yasası (5/2017) uyarınca resmi kontroller alanında özel veteriner hekimler geçici olarak 2 yıl süre ile yetkilendirilecektir.  Avrupa Birliği katkıları ile yürütülecek Veteriner Alanında Resmi Kontrollerin Güçlendirilmesi Projesinde görev almak isteyen ve aşağıda belirtilen koşullara haiz özel veteriner hekimlerin; ekteki başvuru formunu doldurarak ilgili belgelerle birlikte en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar Veteriner Dairesi’ne başvurması gerekmektedir. Başvurular, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Komisyonu tarafından değerlendirilip yetkilendirme yapılacaktır.

Projede görev alacak Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile bir sözleşme imzalayacak ve sözleşmeleri dahilinde görev ifa edeceklerdir.

Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Eğitim Çağrısı
Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Eğitim Çağrısı

Özel Veteriner Hekimlere Yönelik Eğitim Çağrısı

Veteriner Hizmetleri Yasası kapsamında özel veteriner hekimler Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Komisyonu (YVHH) tarafından yetkilendirilerek resmi kontrol ve diğer görevler ile ilgili Veteriner Dairesi kontrolünde hizmet verebilmektedir. Bu bağlamda 31 adet özel veteriner hekim, YVHK tarafından resmi kan alımı, Tüberkülin uygulaması ve hayvan tanımlama faaliyetleri için yetkilendirilmiştir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile sözleşme imzalayan 14 adet Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim (YVH), AB mali desteği ile uygulanan Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi III. Tur kapsamında 14 adet Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim 2021 yılı içerisinde görev almıştır.

Veteriner Dairesi resmi kontrollerinin güçlendirilmesi için bu yıl başlayacak yeni AB mali destekli projede, resmi kontrol faaliyetleri için yetkilendirilmiş YVH görev alacaktır. Resmi kontroller alanında yetkilendirilip, AB projesinde veya ileride Veteriner Dairesi kendi kaynakları ile yürütülecek faaliyetlerde YVH olarak görev almak isteyen özel veteriner hekimlerin aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Resmi kontroller alanında, yetkilendirilmek isteyen veteriner hekimlerin Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler birliğine üye olması, herhangi bir suç unsuru taşımayan temiz karakter belgesine sahip olması ve aşağıda belirtilen resmi kontroller ile ilgili 5 günlük eğitimlerin tümüne katılmaları ve başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

RSS
First2345791011Last

Kaza / Bölge Veteriner Daireleri

Girne Veteriner Dairesi
0392-8152110

Güzelyurt Veteriner Dairesi
0392-7142925

Lefkoşa Veteriner Dairesi
0392-2253551

İskele Veteriner Dairesi

0392-3712575

Geçitkale Veteriner Dairesi

0392-3733326

Gazimağusa Veteriner Dairesi
0392-3665335

Vadili Veteriner Dairesi
0392-3977551

Ziyamet Veteriner Dairesi
0392-3812106

İletişim


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by DNN Corp
Back To Top